Heemkundige kring Den Hert Ingelmunster

De heemkundige kring Den Hert Ingelmunster zet zich in voor de studie, het erfgoed en het behoud van de lokale geschiedenis, tradities en volksgebruiken van de gemeente Ingelmunster.

Archief en documentatie

Het archief en de documentatie van Den Hert ligt ter inzage in de gemeentelijke bibliotheek van Ingelmunster, Schoolstraat 35.

De inhoud is ontsloten via: http://ingelmunster.bibliotheek.be (Archief Den Hert). Langs deze weg is het meest actuele overzicht te vinden. Volgende zaken komen onder meer aan bod:

Archief

 • Sint-Sebastiaansgilde

Klasseurs

 • Klasseur 1: Foto’s St-Amandskerk – ACL Brussel
 • Klasseur 2: Foto’s Kasteel, heerlijkheid en gemeenste
 • Klasseur 3: Foto’s en Figuren, handel en nijverheid
 • Klasseur 4: Foto’s Verbindingswegen; allerlei
 • Klasseur 5: Foto’s Huizen kijken en wonen te Ingelmunster
 • Klasseur 6: Foto’s Allerlei + hoeven en vlas
 • Klasseur 1: Archief Vanhoutte – De oorlog 40-45, allerlei
 • Klasseur 2: Archief Vanhoutte – Meidagen en capitulatie
 • Klasseur 3: Archief Vanhoutte – Meidagen en bezetting
 • Klasseur 4: Archief Vanhoutte – Neergestorte vliegtuigen
 • Klasseur 5: Archief Vanhoutte – Meidagen en Derousseaux / de 8e, 16e en 38e linieregimenten
 • Klasseur kopie handschrift “Vrijheerlijkheid Ingelmunster”, 1845, A. Schotte en kopie “Familieboek de Montblanc”, afgetikt 1950
 • Klasseur “Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn dorp?” (Cursus Heemkundige vorsers), 1979 en “Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn dorp?” (Cursus Centrum voor Geschiedenis), 1990, Gent.
 • Klasseur “Dorpsmonografie Gemeenteschool”, 1970; “Stamboom van de Plotho”, dr. René De Clercq; “Pastoor Dewitte”, E.H. Maertens
 • Persknipsels Gazette van Rousselare, Ingelmunster, 1905.
 • Persknipsels KSV Ingelmunster, 1991.

Tijdschriften

 • Periodieken Den Hert Ingelmunster
 • Jaarboeken Kring Vande Poele Lichtervelde + Kroniek 1900-2000
 • Verslagboeken Gemeentebestuur Ingelmunster + Landelijke gemeente (1944-1976) I, II en III
 • Heemkring Aan de Schreve Poperinge, vanaf jg. 10 van 1980
 • Heemkring De Roede van Tielt, vanaf jg. 20 van 1989
 • Heemkring Ten Mandere Izegem

Studies

INGELMUNSTER

 • Andersen K. [Grijspeert E.], Een jaar “Bij de barbier”: hommage aan Eugeen Grijspeert, Ingelmunster, 2002.
 • Blomme B., 60 jaar Davidsfonds Ingelmunster 1930-1990, Ingelmunster, [1990].
 • Blondeel W., 25 jaar Kultuurgemeenschap “Open Kring KREA” Ingelmunster 1971-1996, Ingelmunster, 1996.
 • Blondeel W. e.a. (Philharmonie Ingelmunster), Ingelmunster in oude en nieuwe prentkaarten, s.l., 1978.
 • Butaye R., Leven van den eerwaarden pater Is. van de Kerckhove van het gezelschap van Jezus, apostel van Vlaanderen, Gent, 1895.
 • Decavele S., Brandweer te Ingelmunster, Ingelmunster, [1997].
 • Decroix L., Kortrijkse buitenpoorters in Ingelmunster, s.l., [1998].
 • Deleersnijder P., Oude vertellingen, s.l., 1997.
 • Demasure B., De invloed van de adel op het kerkelijk leven te Ingelmunster (1650-1750), onuitgegeven tweedejaarsscriptie, Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk, Departement Geschiedenis, 2006-2007.
 • Demuynck G., De staten van goed van de baronie Ingelmunster: Ingelmunster, Ryckaertscheure (Meulebeke, Oostrozebeke, Ingelmunster), Roosebeke (Oostrozebeke)…, Ingelmunster, 1986.
 • Devogelaere J., De slechte jaren 1840-1850 in het arrondissement Roeselare-Tielt, Roeselare, 1982.
 • Goethals C., Bijdrage tot een beschrijving van de betekenaar in het Ingelmunsters, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven, 1983.
 • Goethals G., 100 jaar Landelijke Gilde Ingelmunster, Ingelmunster, 1994.
 • Goethals G., Landelijk leven in Ingelmunster, [Ingelmunster,] 1993.
 • Katholieke Jonge Wacht te Ingelmunster: verslagboek, dl. 1: 1909-1914; dl. 2: 1914-1925, s.l., s.d.
 • Lauwers E., Schriften dokter Lauwers: 1858-1921, Tielt, 1931.
 • Lermyte J.-M. en Waeyaert F., De Droogenbroodroute 1847-1997: de spoorlijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, 1997.
 • Marlier A., Missionaris in eigen land (lsidoor Van De Kerckhove) s.l. (1790-1871), Brussel, 1965.
 • Masureel F. en Masureel J., Familiegeschiedenis Masureel, Ronse, 2001.
 • Mullebrouck E. en Verscheure S., Een kijk op Ingelmunster, Nieuwkerken-Waas, 1985.
 • Naessens M., Kroniek van de Tweede Wereldoorlog met gebeurtenissen te Izegem, Ingelmunster en Ommeland 1940-1945, Izegem, 1990.
 • Nolf B. en Vanthournout M., Afschrift legger Landtbouck 1736, Ingelmunster, s.d.
 • Schotte A. (Den Hert red.), Heerlijkheid Ingelmunster, Ingelmunster, 1979.
 • Stragier G., Op reis met de vriendenkring 14-18: naar bekende slagvelden uit den Grooten oorlog, [Ingelmunster,] 1997.
 • Stragier G., Ik werd 20 in ’45: zes jaar uit mijn leven 1939-1945, Ingelmunster, 2001.
 • Vandekerckhove J., De Kasteelbie Ingelmunster, 1843 tot 1998, Ingelmunster, 1998.
 • Vanhaecke W., De familie Descantons de Montblanc (1834-1914). De macht van een adellijke familie in de negentiende eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Geschiedenis, 2005.
 • Vanmeenen A., Gouden jubileum 1961-2011: koninklijk blaasorkest Alpenroos Ingelmunster, Ingelmunster, 2011.
 • Vanmeenen A., Ingelmunster: een kwarteeuw volksmuziek 1961-1986, Ingelmunster, 1986.
 • Verledens W., Kappe en Turf. De memoires van Willy Verledens, [Izegem,] 2012.
 • Verscheure A., Gemeenteschool Ingelmunster: 1842-1992, Ingelmunster, 1992.
 • Verscheure S., Koninklijke Harmonie “Kunst Veredelt” Ingelmunster 1931-1981, Ingelmunster, 1981.
 • Verscheure S., Ingelmunster: 50 jaar voetbal S.V. Olympic (1930-1961). Molensport (1932-1961). K.S.V. Ingelmunster (1961-1981), Tielt, 1982.

REGIO

 • 1837-1987: 150 jaar klooster te Merkem in dienst van God en de mensen, Merkem, 1987.
 • Arickx V., Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1981.
 • Arickx V., Geschiedenis van Egem, 2 dln., Pittem, 1982.
 • Bruggeman L., Asten, bieten en… mensen, s.l. [Roeselare], 1986.
 • Een streek in oorlog: oorlogsdocumenten uit het Tieltse 1914-1919, Brugge (Westvlaams Verbond voor Heemkunde), 1980.
 • De Brabandere R., Delange M. en Gryspeerdt I., ‘Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed’: het Sint-Pietersveld, kruispunt van historische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen, Ruiselede, 1999.
 • Degroote K. en Demedts L., Historiek van de rechtsbedeling binnenin het gerechtelijk kanton Oostrozebeke en de voormalige gerechtelijke kantons Hulste, Markegem, Wakken en Meulebeke, zowel in de Middeleeuwen en in het Ancien Régime als in de Napoleontische tijden tot op heden, Wakken, 1986.
 • Delbaere J., ‘Het klooster der Zusters van Liefde van de H. Vincentius à Paulo te Rumbeke’, overdruk uit de Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe Reeks, deel 27, 1957-1958, s.l., 1995.
 • Deloof J., De tijd is veel veranderd, Tielt-Zwevegem, 1980.
 • Demasure B., Over werk en mensen. Een sociaaleconomische streekgeschiedenis van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Brugge (Erfgoedgidsen Provincie West-Vlaanderen, 4), 2012.
 • Dendooven L., Dit is West-Vlaanderen: steden – gemeenten – bevolking, 3 dln., Brugge (Flandria), 1959-1962.
 • Deneweth L. en Goeminne L., Molenmakers in Vlaanderen: het werkboek van Coussée uit Meulebeke, 1881-1911, Sint-Amands (Centrum voor Molinologie), 1994.
 • Despriet P., De Zuidwestvlaamse Parochiekerken, 3 dln, Kortrijk, 1982-1984.
 • Despriet P., De Sint-Pieterskerk in Emelgem: geschiedenis, opgravingen, kunstbezit, Kortrijk, 1983.
 • Devogelaere J., Kroniek van de gilde en de sociale beweging te Roeselare voor Wereldoorlog I, Roeselare, 1980.
 • Devogelaere J., Even achterom kijken: dagboekreconstructie, 2 dln., Roeselare-Tielt, 1982.
 • Germonprez R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982.
 • Hoornaert G., Geschiedenis van het onderwijs te Roeselare 1500-1879, Roeselare, 1990.
 • Houthaeve R., Kroniek van een dorp: anderhalve eeuw geschiedenis van de Roeselaarse deelgemeente Oekene, 2 dln., Roeselare, 1983-1984.
 • Lermyte J.-M., Voor de ziel van het kind: de schoolstrijd in het klerikale arrondissement Roeselare, Brugge, 1985.
 • Lermyte J.-M. e.a., Geschiedenis van Izegem, Izegem, 1985.
 • Maddens N., Tielemans L. en Van Betsbrugge G., Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten 1950-1981, 2 dln., Kortrijk (Verhandelingen Leiegouw), 1983-1985.
 • Muylaert F., Kerken in West-Vlaanderen: parochiekerken decanaten Izegem – Lichtervelde – Roeselare – Staden – Tielt – Torhout, Roeselare, 1992.
 • Pauwels G., Kroniek van een parochie: 75 jaar H. Hartparochie te Izegem 1907-1982, Izegem, 1982.
 • Van Acker L. e.a., Geschiedenis van Koolskamp, Koolskamp, 1996.
 • Vandromme A., Izegem vroeger: beeld van een stad, Izegem, 1989.
 • Vuylsteke G., Mijn oorlogsdagboek: Meulebeke tijdens 1914-18′, Tielt, 2000.
 • Zanten en Zanen, (Amantine. Culturele en heemkundige kring van Zwevegem), Zwevegem, 1997.

6 reacties op “Archief en documentatie

 1. walter vanlerberghe
  27 januari 2014

  Goed overzichtelijk maar niet volledig. Auteurs uit Ingelmunster en hun uitgebrachte werken zijn niet vermeld.

  • denhert
   28 januari 2014

   Dag Walter,
   Bedankt voor je reactie! Het klopt dat er werken aan het overzicht mankeren van de publicaties waarover Den Hert beschikt. Zoals gesteld in de inleiding vind je het meest recente overzicht terug via de catalogus van de bib. Het is ook wel de bedoeling om deze pagina eens te vernieuwen en aan te vallen.
   Met vriendelijke groet,
   Brecht

   • walter vanlerberghe
    14 april 2014

    Dag Brecht,

    Eindelijk heb ik uw antwoord gezien, veel te veel werk nog.
    Bedankt voor uw antwoord.
    Er bevind zich een boek in de bib die uitgeleend wordt.
    Van dit boek ben ikzelf de auteur.
    Gedrukt bij Lannoo Tielt, titel “vergeten gesticht”.
    1000 exemplaren werden gemaakt, 151 bladzijden.
    756 boeken verkocht en uitgegeven, nog dagelijks besteld.
    Vooral bij Standaard boekhandel, en de bijna onvindbare jongens
    senioren van vandaag.

    Hopelijk heb u hier wat aan mijn gegevens.

    Ondertussen ben ik aan het schrijven over ons Ingelmunster,
    een jaartje geduld, het wordt een beheerd script.

    Mvg.

    Walter

 2. Frans Despriet
  2 februari 2017

  Beste,
  Heel graag zou ik in het bezit komen van het boek “het vergeten gesticht”
  Momenteel kan ik dit niet meer bestellen via de boekhandel.
  Is het mogelijk om via deze weg alsnog aan een exemplaar te geraken? (mag tweedehands zijn)
  Ik woon in Gent maar kan desnoods het exemplaar komen ophalen (in mijn geboortestreek)
  Met dank en vriendelijke groeten
  Frans Despriet

  • denhert
   10 februari 2017

   Dag Frans,
   Eventueel kan je auteur Walter Vanlerberghe contacteren?
   Den Hert kan je helaas niet verder helpen…
   Vriendelijke groet,

  • Walter Vanlerberghe
   23 juli 2017

   Dag Frans,
   het boek “vergeten gesticht” is nog steeds verkrijgbaar. Je kan die bestellen door mij op te bellen 0495 252876 . daar voor graag uw adres gegevens.
   sorry dat ik nu pas uw vraag gezien heb, te weinig op deze site.
   met vriendelijke groet,

   Walter Vanlerberghe auteur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

juni 2023
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d bloggers liken dit: