Heemkundige kring Den Hert Ingelmunster

De heemkundige kring Den Hert Ingelmunster zet zich in voor de studie, het erfgoed en het behoud van de lokale geschiedenis, tradities en volksgebruiken van de gemeente Ingelmunster.

Bibliografie Ingelmunster

De bibliografie van Ingelmunster is een thematisch overzicht van de werken, artikels en (enkele) uitgegeven bronnen over de geschiedenis van Ingelmunster. Ongetwijfeld zijn er nog publicaties of bijdragen die niet in dit lijstje staan. Geef ons een seintje als u er nog kent (heemkringdenhert @ gmail.com). De bibliografie wordt onregelmatig aangevuld en bijgewerkt. De laatste update dateert van januari 2014.

Algemeen

 • Carron F. et al., Ingelmunster in oude en nieuwe prentkaarten, Ingelmunster, 1978.
 • Chotin A., ‘Ingelmunster’, in: Etudes étymologiques sur les noms de lieu de la Flandre occidentale, VII, Ieper, 1877, p. 267-268.
 • De Clercq R., Een kleine kroniek van Ingelmunster, onuitgegeven verhandeling, s.l., s.d. [1980-1983].
 • De Clercq R., ‘Het wapenschild van Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 12 (1991, nr. 23), p. 5-47.
 • Dendooven L. ed., ‘Ingelmunster’, in: Dit is West-Vlaanderen, I, Brugge, 1959, p. 616-628.
 • De Potter F., ‘Bijdrage tot de geschiedenis der West-Vlaamse gemeenten’, in: Fragmenta, 3 (1989), p. 279-288; p. 299-300.
 • De Seyn E., ‘Ingelmunster’, in: Dictionnaire historique et geographique des communes belges, I, Brussel, 1925, p. 536-537.
 • De Seyn E., ‘Ingelmunster’, in: Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten, I, Brussel, 1938, p. 627-628.
 • Desmedt G., Zo leeft Ingelmunster: onder het motto: wij zijn geburen…, Ingelmunster, 1964.
 • Dewachter L., ‘Ingelmunster’, in: Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten, III, Antwerpen, 1945, p. 132-134.
 • D’Hondt L., ‘Ingelmunster’, in: H. Hasquin ed., Gemeenten van België, I, Brussel, 1980, p. 434-435.
 • Sanderus A., ‘Vrye heerlykheid van Ingelmunster’, in: Verheerlykt Vlaandre, II, Leiden/Rotterdam/s’Gravenhage, 1735, p. 20-21.
 • Schotte C.-G., Verslag over de gemeente Ingelmunster in de jaren 1800-1900, Ingelmunster, 1900.
 • Sevens T., In het ronde van Kortrijk, Roeselare, 1903.
 • Slosse L., ‘Ingelmunster’, in: Rond Kortrijk, II, Roeselare, 1903, p. 745-789.
 • Vandommele J., Het Izegemse: proeve van een analytische bibliografie van de gemeenten Izegem, Emelgem, Ingelmunster, Kachtem, Lendelede en Sint-Eloois-Winkel, 1800-1973, s.l. [Izegem], 1975.
 • Vanhaecke W., ‘De nevelen van de vroegste geschiedenis van Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 54-58.
 • Verscheure A., ‘Beknopte geschiedenis van Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 10 (1989, nr. 19), p. 8-30.
 • Verscheure A., ‘Verslag der gemeente Ingelmunster, 1800-1900’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 1 (1980, nr. 2), p. 1-39.
 • Verscheure A. et al., Ingelmunster na de Franse Revolutie, Ingelmunster, 2000.
 • Verscheure A., ‘Ingelmunster in 100 foto’s’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 22 (2001, nr. 42), p. 17-67.
 • Verscheure A., ‘Ingelmunster vóór de Franse Revolutie’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2011, nr. 50, p. 37-123.
 • Verscheure S, ‘Nog prentkaarten van Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 5 (1984, nr. 10), p. 13-58.
 • Verscheure S. en Mullebrouck E., Een kijk op Ingelmunster, Ingelmunster/Nieuwkerken-Waas, 1985.

Politiek

 • ‘Ambtelijk bezoek van den heer gouverneur te Ingelmunster, 3 october 1903’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 25 (2004, nr. 45), p. 6.
 • De Clercq R., ‘Ingelmunster tussen 1631 en 1635 en de oprichting van het “nieu duvecodt”’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 8 (1987, nr. 16), p. 70-100.
 • Decroix L., ‘Kortrijkse buitenpoorters in Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 19 (1998, nr. 37), p. 11-111.
 • ‘De gemeenteraadsleden op 18 januari 1805’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 20 (1999, nr. 39), p. 4.
 • ‘Ere-burgemeester Camiel Verhamme overleden’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 3 (1982, nr. 6), p. 2-3.
 • ‘Gemeenteraadsverkiezingen 11 november 1830 aangevochten’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 9 (1988, nr. 18), p. 82-84.
 • ‘Gemeenteverslag over het jaar 1839’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 11), p. 18-29.
 • ‘Heerlijkheid Ingelmunster, 1828’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 24 (2003, nr. 44), p. 60-66.
 • Hollevoet F., ‘Beroerde tijden, 1577-1609’, in: De Roede van Tielt, 29 (1998, nr. 3), p. 122.
 • ‘Ingelmunster bleef in 1976 autonoom!’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 17 (1996, nr. 33), p. 2-3
 • Lermyte J.-M., ‘Paul Schotte in 1910 over de schoolstrijd te Ingelmunster’, in: Rollariensa, 10 (1978), p. 69-122.
 • ‘Opkomst socialisme te Ingelmunster, 1910’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 8), p. 7.
 • ‘Proces-verbaal der werkzaamheden van de kiesvergadering, vereenigd in de zael van het gemeentehuis te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 8 (1987, nr. 16), p. 110-114.
 • ‘Provincieraadsleden van Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 14 (1993, nr. 28), p. 2-3.
 • ‘Tussenkomst burgemeester J. Vandenbulcke in 1812’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 15 (1994, nr. 30), p. 8-10.
 • ‘Uitslagen van de gemeenteverkiezingen te Ingelmunster sinds WOII’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 9 (1988, nr. 17), p. 4-6.
 • Verscheure A., ‘Gemeenteverkiezingen te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 8), p. 49-59.

Oorlogen

 • Delmotte M., ‘De kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de Negenjarige Oorlog, 1688-1698’, in: De Gaverstreke Waregem, 1976, nr. 4, p. 91-214.
 • Goeminne S., ‘In welke Ingelmunsterse villa werd er onderhandeld bij de Belgische capitulatie van mei 1940?’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 41-42.
 • ‘Jacques de Montblanc, uittreksels uit zijn oorlogsdagboekje 1915-1916’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 24 (2003, nr. 44), p. 41-42.
 • Kerckhof P., ‘1915, Roland Garros neergestort bij Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 11), p. 62-68.
 • Naessens M., Kroniek van de Tweede Wereldoorlog met gebeurtenissen te Izegem, Ingelmunster en ommeland, Izegem, 1990.
 • Nolf B., ‘Ingelmunster tijdens de Negenjarige oorlog, 1688-1697, deel 1’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 8), p. 38-48.
 • Nolf B., ‘Ingelmunster tijdens de Negenjarige oorlog, 1688-1697, deel 2’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 5 (1984, nr. 9), p. 51-59.
 • Pillen A., ‘De slag bij Ingelmunster, 1580’, in: Gidsenkring Kortrijk, 18 (1980), p. 3-18.
 • Royaux R., Verscheure A. en Vanhoutte D., ‘Ingelmunster in de grote oorlog 1940’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 14 (1993, nr. 28), p. 27-61.
 • Stragier G., Op reis met de vriendenkring 14-18: naar bekende slagvelden uit den Grooten oorlog, [Ingelmunster,] 1997.
 • Stragier G., Ik werd 20 in ’45: zes jaar uit mijn leven 1939-1945, Ingelmunster, 2001.
 • Vanhoutte D. en Verscheure A., ‘Het verloop van de Belgische capitulatie (1940) en hoe Ingelmunster toevallig ook daarin vernoemd wordt’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 8 (1987, nr. 15), p. 9-37.
 • Vanhoutte D., ‘De geschiedenis van twee Belgische batterijen geschut op de spoorweg bij Ingelmunster in de meidagen van 1940’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 8 (1987, nr. 16), p. 115-130.
 • Verscheure A. et al., ‘Ingelmunster en de wereldoorlog 1914-1918, deel I’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2 (1981, nr. 3), p. 5-51.
 • Verscheure A. et al., ‘Ingelmunster en de wereldoorlog 1914-1918, deel II’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2 (1981, nr. 4), p. 7-46.
 • Verscheure A., ‘Ingelmunster tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2008, nr. 47, p. 70-81.
 • Verscheure A. ed., ‘Oorlogsdagboek 14-18 Ingelmunster – Ernest Schotte’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 13 (1992, nr. 25-26), p. 3-181.
 • Verscheure A. en Vanhoutte D., ‘Bommen en granaten en neergestorte vliegtuigen te Ingelmunster, 1940-1945’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 15 (1994, nr. 29), p. 4-59.

Kasteelgeschiedenis

 • Arren P. ed., ‘Ingelmunster’, in: P. Arren, Van kasteel naar kasteel, V, Kapellen, 1993, p. 100-108.
 • De Bassompierre A., ‘Charles de Montblanc et la Restauration japonaise de 1868’, in: Revue Générale belge, 89 (1953), p. 229-244.
 • Debeerst B., Handelsagenten en wapenleveranciers voor Satuma: Thomas Blake Glover en Graaf Charles Descantons de Montblanc, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Oosterse en Slavische Studies, 1995.
 • Debeerst B. en Verscheure A., ‘Charles Ferdinand de Montblanc en Japan, 1860-1870’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 16 (1995, nr. 32), p. 5-71.
 • De Clercq R., ‘Een proces wegens majesteitschennis in Ingelmunster 1665: baron Delphin de Plotho tegen Jan de Laere’, in: De Leiegouw, 43 (2001), p. 163-207.
 • Delange M., ‘Baron de Montblanc (1861), enkele bezittingen; uittreksel uit de inventaris in het sterfhuis van de baron’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 24 (2003, nr. 44), p. 22-37.
 • Demasure B., ‘Ingelmunster en het bedevaartsoord Oostakker’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2010, nr. 49, p. 34-40.
 • Delbaere-Dumoulin J., ‘Kasteel en kasteelheren te Ingelmunster’, in: Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 37 (1970), p. 201-214.
 • De L’Espinoy, P., Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres, contenant l’histoire généalogique des Comtes de Flandres, avec une description curieuse dudit pays …, Dowaai, 1632 (anast. herdruk Handzame, 1972), p. 116.
 • Demasure B., De invloed van de adel op het kerkelijk leven te Ingelmunster (1650-1750), onuitgegeven tweedejaarsscriptie, Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk, Departement Geschiedenis, 2006-2007.
 • Demasure B., ‘Bij de begrafenis de Plotho – de Montblanc’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2007, nr. 46, p. 59-62.
 • De Meaux M., Geschiedenis van het kasteel van Ingelmunster, s.l., 1971.
 • Demuynck G., De staten van goed van de Baronie Ingelmunster: Ingelmunster, Ryckaertscheure (Meulebeke, Oostrozebeke, Ingelmunster), Roosebeke (Oostrozebeke)…, Ingelmunster/Deinze, 1986.
 • ‘De nieuwe koetsen van de baron van Ingelmunster in 1700’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 22 (2001, nr. 42), p. 7-8.
 • [D. Ph.], ‘Duiventoren van Ingelmunster naar Bokrijk’, in: De Leiegouw, 17 (1975), p. 407.
 • Marechal E., ‘Heropleving van de wandtapijtkunst 1856-1914: Ingelmunster en Mechelen’, in: Mobiele fresco’s van het Noorden, Antwerpen, 1994, p. 83-97.
 • Mm. de Plotho contre M. Descantons de Montblanc, Brussel, 1860-1864.
 • Noterdaeme J., ‘Jan van Rode, heer van Ingelmunster’, in: De Leiegouw, 14 (1972), p. 3-32.
 • Opsommer R., ‘De benoemingsbrief van Pieter Steemaer als ontvanger van Jan Boergondië, 8/01/1451’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 9 (1988, nr. 18), p. 86-89.
 • Opsommer R., ‘De heren van Ingelmunster 1309-1362’, in: De Leiegouw, 36 (1994), p. 279-284.
 • Rolin G., Mémoire pour Mme la Comtesse de Montblanc et ses enfants, intimés, contre Mm. les barons de Plotho appelants devant la Cour d’Appel de Gand, Gent, 1865.
 • Schotte A. (Den Hert red.), Heerlijkheid Ingelmunster, Ingelmunster, 1979.
 • Van Acker L., ‘De nieuwe koetsen van de baron van Ingelmunster in 1700’, in: Biekorf – West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Letterkunde, 2000, nr. 1, p. 5-14.
 • Van Acker L., ‘Het tafelzilver van het kasteel van Ingelmunster in 1761’, in: Biekorf – West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Letterkunde, 2000, nr. 4, p. 358-359.
 • Vandenbussche E., ‘Notices historiques sur les seigneurs d’Ingelmunster’, in: La Flandre, IV, Brugge, 1873, p. 12-32; p. 180-193; p. 319-332.
 • Vandeputte F., ‘Histoire de la Baronnie d’Ingelmunster’, in: Annales de la Société d’Emulation de Bruges, II, overdruk Leuven, 1840.
 • Vande Walle W., ‘Le comte Descantons Charles de Montblanc (1833-1894), Agent for the Lord of Satsuma’, in: I. Neary ed., Leaders and Leadership in Japan, Londen, 1996, p. ?.
 • Vande Walle W., ‘Count de Montblanc and the 1865 Satsuma Mission to Europe’, in: Orientalia Lovanasia, 27 (1996), p. 151-176.
 • Vande Walle W., ‘Charles de Montblanc: an exceptional destiny’, in: W. Vande Walle, W. Takagi en T. Isomi, Japan and Belgium, four centuries of exchange, Brussel, 2005, p. 140-145.
 • Vandewiele A., ‘De keure van Ingelmunster en Vijve met zijn toebehoorten, 1554’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 16 (1995, nr. 31), 38-55
 • Vanhaecke W., De familie Descantons de Montblanc (1834-1914), de macht van een adellijke familie in de negentiende eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement geschiedenis, 2005.
 • Vanhaecke W., ‘Vermoedelijk portret van Otto von Plotho ontdekt’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 66-68.
 • Vanhille W., ‘Het leenhof van Ingelmunster, 1756’, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring, 42 (1975), Kortrijk, p. ?.
 • Verscheure A., ‘In 1583 werd Otto von Plotho heer van Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 22 (2001, nr. 42), p. 9-16.
 • Verscheure A., ‘Stamboom von Plotho’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 25 (2004, nr. 45), p. 25-30.
 • Verscheure S., ‘De paal, een raadsel opgelost?’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 19 (1998, nr. 37), p. 4-10.

Franse tijd en Boerenkrijg

 • Declercq P., ‘De Boerenkrijg te Izegem’, in: Biekorf, 1955, nr. 56, p. 197-143; p. 179-183.
 • Depuydt-Lamote H., ‘Kruisbeeld en Boerenkrijg te Ingelmunster’, in: Ons Heem, 23 (1969), p. 15-17.
 • Sevens T., ‘Slachtoffers van de Boerenkrijg te Kuurne’, in: Mengelingen, II (nr. 102), III (nr. 108), Leuven, 1897, p. ?.
 • Sevens T., De Boerenkrijg in het Kortrijksche, Kortrijk, 1898.
 • Van Speybrouck A., ‘Ingelmunster in de Franse Tijd’, in: Biekorf, 7 (1896), p. 299-303.
 • Verscheure A., ‘Ingelmunster en de Franse tijd’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 7 (1986, nr. 13), p. 13-25.
 • Verscheure A., ‘De slachtoffers van Brigandszondag: 13 of meer ???’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 19 (1998, nr. 37), p. 2-3.

Geografie en ruimtelijke ordening

 • Bullynck S., Stedelijke decompressie in de bandstad Roeselare-Izegem-Ingelmunster, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, 2002.
 • ‘Centrum Ingelmunster in oude kaarten’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 16 (1995, nr. 31), p. 56-63.
 • Delrue M., Naar een methodisch en pragmatisch dichtheidsbeheer binnen het regionaal stedelijk gebied Roeselare-Izegem-Ingelmunster en hun kernen in het buitengebied, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, 2002.
 • Demasure B., ‘De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 49-53.
 • Goethals G., ‘Landtbouck van Inghelmunstere 1736’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 20 (1999, nr. 39), p. 6-29.
 • Goethals G., ‘Studie van de Popp-kaart en legger Ingelmunster, deel II’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 11 (1990, nr. 21), p. 13-54.
 • Goethals G., ‘Studie van de Popp-kaart en legger Ingelmunster, deel I’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 10 (1989, nr. 20), p. 15-54.
 • Hoornaert G., De Mandel. Het historisch verhaal van een rivier doorheen Midden-West-Vlaanderen (1500-2010), s.l., 2011.
 • Nolf B. en Vanthournout M., Afschrift legger Landtbouck 1736, Ingelmunster, s.d.
 • Opsommer R., ‘Ingelmunster en het Dendermondse bezit in de kasselrij, Kortrijk 11de-15de eeuw’, in: Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, reeks 4, deel 10 (1990), p. 37-43.
 • ‘Proces-verbaal der verdeeling van het grondgebied der gemeente Ingelmunster in sectien’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 14 (1993, nr. 28), p. 23-26.
 • Vandenbroucke M., ‘Een bijzonder voorbeeld van lokale cartografie: de landboeken van Baron von Plotho…’, in: De Gaverstreke, 37 (2009), p. 469-476.

Transport en infrastructuur

 • Acx F., De ontstaansgeschiedenis van het kanaal Roeselare-Leie (1830-1880), Roeselare, 2012.
 • Balduck J., De verbetering aan het kanaal Roeselare-Leie, Onuitgegeven rapport, Kortrijk, 1973
 • Dobbels M., Naar een duurzame ruimtelijke visie voor de kanaalzone Roeselare-Leie, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, 2005-2006.
 • Lermyte J.-M. en Waeyaert F., De Droogenbroodroute 1847-1997: de spoorlijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, 1997.
 • ‘Om te kijken en te lezen (dorpskernhernieuwing)’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2010, nr. 49, p. 22-26.
 • Valcke D., De modernisering van de Leie en het kanaal Roeselare-Leie, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen, KU Leuven, 1992.
 • Verscheure A., ‘150 jaar spoorweg en station te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 19 (1998, nr. 37), p. 113-130.
 • Verscheure H., De regionaal planologische dynamiek van de kanaalzone Roeselare-Leie vanuit de optiek industrie en infrastructuur, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, 1995.

Demografie

 • ‘Bevolkingscijfers 1789-1980’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 11), p. 4-5.
 • Coghe P. et al., Volkstelling 1814, deel XXXX: Ingelmunster – Rumbeke, Assebroek, 2000.
 • Coppejans-Desmedt H., ‘Bevolking en tewerkstelling in transformatie op het Vlaamse platteland’, in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 1994, nr. 190, p. 15-34.
 • Demuynck G., ‘De volkstellingen van Ingelmunster anno 1695’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 8), p. 25-37.
 • Devolder M., Een analyse van de bevolkingsmigraties in Ingelmunster tijdens de periode 1890-1983, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, departement aardrijkskunde, 1985.

Sociaal

 • Blomme B., ‘Ingelmunster 75 jaar geleden, 1935’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2010, nr. 49, p. 41-50.
 • Coopman J., De al of niet buitenhuisarbeid van de gehuwde vrouw: een onderzoek in de gemeente Ingelmunster, onuitgegeven scriptie, Centrale Hogeschool voor Christelijke Arbeiders (Heverlee), 1965.
 • Devogelaere J., De slechte jaren 1840-1850 in het arrondissement Roeselare-Tielt, Roeselare-Tielt, 1982.
 • Verscheure A., ‘Staking en lock-out te Ingelmunster, 1910-1911’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 12), p. 6-54.
 • Verscheure A., ‘Armenzorg, oudemannenhuis en wezenhuis te Ingelmunster 1800-1950’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 12 (1991, nr. 24), p. 7-34.
 • Verscheure A., ‘100 jaar geleden: lock-out te Ingelmunster 1910-2010’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2010, nr. 49, p. 4-21.
 • Verscheure A., ‘Bouwmaatschappij ‘De Mandelbeek”, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 32-36.

Economie

 • Allossery P., Werkstaking in Ingelmunster, Gent, 1911.
 • Baeteman M., Aan- en verkooporganisatie van een veevoederbedrijf (pvda Buyse Ingelmunster), onuitgegeven graduaatsverhandeling, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, departement handelswetenschappen en bedrijfskunde, 1968.
 • ‘De wekelijkse markt te Ingelmunster, opgericht in 1825’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 12 (1991, nr. 24), p. 4-6.
 • Goethals G., 100 jaar Landelijke Gilde Ingelmunster, Ingelmunster, 1994.
 • Goethals G., ‘Ingelmunster en het vlas’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 14 (1993, nr. 27), p. 11-85.
 • Goethals G., Landelijk leven in Ingelmunster, [Ingelmunster,] 1993.
 • Goethals G., ‘Molens en molenaars te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2011, nr. 50, p. 16-33.
 • Houthoofd G., ‘Bouwhistorische studie van de Doornemolen in Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 17 (1996, nr. 34), p. 17-28.
 • ‘Molenroute te Ingelmunster (1875)’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 11), p. 14-17.
 • Neyrinck M., Van aanbesteding tot oplevering bij Monument Vandekerckhove NV (Ingelmunster), onuitgegeven graduaatsverhandeling, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, departement handelswetenschappen en bedrijfskunde, 1996.
 • Van Speybrouck A., ‘De herbergen over 200 jaar’, in: Biekorf, 7 (1896), p. 193-198.
 • Verscheure A., ‘Brouwerij Van Honsebrouck 100 jaar, 1900-2000’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 20 (1999, nr. 39), p. 30-38.
 • Verscheure A., ‘Tapijten te Ingelmunster 1856-1900’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2010, nr. 49, p. 51-68.
 • Verscheure S., ‘Ingelmunsterse tapijten (1856-1914)’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 9 (1988, nr. 18), p. 93-135.
 • Windels K., De boekhouding van NV Jaritex (Ingelmunster), onuitgegeven graduaatverhandeling, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, departement handelswetenschappen en bedrijfskunde, 1991.

Juridisch

 • ‘De laatste doodstraf uitgesproken en uitgevoerd te Ingelmunster, 17 maart 1789’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 22 (2001, nr. 42), p. 7.
 • Delange M., ‘De zaken Soetaert en Loncke, het Ingelmunsterse gerecht in crisis?’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 18 (1997, nr. 36), p. 7-42.
 • Delange M., ‘Zedendelict in Ingelmunster anno 1746’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 22 (2003, nr. 44), p. 38-40.
 • Delange M., ‘Zedendelict in Ingelmunster anno 1746’, in: Ten Mandere, 40/1, (2000, nr. 116), p. 12-14.
 • Hoornaert G., ‘Tepronkstelling aan de schandpaal’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2010, nr. 49, p. 27-30.
 • Luyckx M., Erfenisaangiften van het registratiekantoor Roeselare 1830-1910 (Emelgem, Ingelmunster, Izegem, Kachtem, Roeselare en Rumbeke), Roeselare, 2004.
 • Monballyu J., ‘Een dierenproces in Ingelmunster, 1587’, in: De Leiegouw, 24 (1982), p. 173-176.
 • Monballyu J., ‘Een heks op de brandstapel in Ingelmunster in 1607’, in: De Leiegouw, 29 (1987), p. 365-370.
 • ‘Tieltse “gendarmen” houden boeven uit Ingelmunster aan (1909)’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 14 (1993, nr. 28), p. 10-14.
 • Van Royen H., ‘De gevraagde verhuis van een vredegerecht. Van kanton Ingelmunster naar kanton Izegem, 1798-1866.’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 19 (1998, nr. 38), p. 9-24.
 • Verhamme A., De stad Iseghem Hoofdplaats geworden van het vredegerechtskanton. Vreugdebetooningen ter dier gelegenheid. Kort verhaal Uitgegeven door de Kommissie der Feesten met de medewerking van het Letterkundig Gezelschap Voor Taal Vereenigd, Izegem (F. Vion), [1866], 37 p. Heruitgegeven in: Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem (Hochepied), 1992, p. 263-300.
 • Verscheure S., ‘Dubbele moord te Ingelmunster?’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 5 (1984, nr. 9), p. 60-62.
 • Verstraete E., ‘Het renteboek van de heerlijkheid het Bardoense (1610) (Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke)’, in: De Leiegouw, 3 (1961), p. 229-241.

Onderwijs en openbare diensten

 • Blomme B., ‘Drie onbekende Ingelmunsterse schooltjes’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2010, nr. 49, p. 31-33.
 • Decavele S.,  ‘Brandweer te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 18 (1997, nr. 36), p. 43-73.
 • Defreyne M., ‘1906-2006, 100 jaar H.-Hartschool’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2007, nr. 46, p. 54-58.
 • ‘Francois de Cabootere, hoogbaljuw’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 25 (2004, nr. 45), p. 22-25.
 • ‘Gemeenteontvanger van 1811-1814, R. J. Taurel’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 11 (1990, nr. 11), p. 10.
 • Goethals G., ‘Volkse textieltechnieken en onderwijs te Ingelmunster, kant en kantklossen een intense bezigheid’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 23 (2002, nr. 43), p. 102-165.
 • Kirchner, N., Gezonde voeding introduceren bij kinderen van 6-12 jaar in de vrije basisschool te Ingelmunster, Onuitgegeven graduaatsverhandeling, departement gezondheidszorg, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, 2002.
 • Seynhaeve G., ‘O.C.M.W. Ingelmunster en het flatgebouw’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 12 (1991, nr. 24), p. 35-47.
 • Vanooteghem C., Places obtenues à la composition générale du mois d’Août 1825, par les élèves du pensionnat d’Ingelmunster, Kortrijk, 1825.
 • Verscheure A., ‘Gemeenteschool Ingelmunster: 140 jaar’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 3 (1982, nr. 5), p. 3-46.
 • Verscheure A., Gemeenteschool Ingelmunster: 1842-1992, Ingelmunster, 1992.
 • Verscheure A., ‘Nieuw gemeentehuis te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 11), p. 8-13.
 • Verscheure A., ‘Politiediensten te Ingelmunster vanaf 1818’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 11), p. 40-47.
 • Verscheure A., ‘Armenzorg, oudemannenhuis en wezenhuis te Ingelmunster 1800-1950’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 12 (1991, nr. 24), p. 7-34.
 • Verscheure A., ‘Ontvangers en baljuws te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 24 (2003, nr. 44), p. 10-14.

Cultuur

 • Blomme B., ‘60 jaar Davidsfonds Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 11 (1990, nr. 22), p. 1-69.
 • Blondeel W., 25 jaar Kultuurgemeenschap “Open Kring KREA” Ingelmunster 1971-1996, Ingelmunster, 1996.
 • Blondeel W., ‘Kunstkring Krea Ingelmunster 25 jaar’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 18 (1997, nr. 35), p. 17-82.
 • Defreyne M., Demasure B., Vanhaecke W. en Verscheure A., ‘Labadoux 20 jaar’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2008, nr. 47, p. 3-66.
 • Goethals C., Bijdrage tot een beschrijving van de betekenaar in het Ingelmunsters, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven, 1983.
 • ‘Ingelmunsterse verenigingen en hun vlaggen’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 25 (2004, nr. 45), p. 7-11, p. 18-21, p. 31-34, p. 44-47, p. 55-58.
 • Nolf B., ‘De schuttersgilde St.-Sebastiaan Ingelmunster, eind 18de eeuw tot heden’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 9 (1988, nr. 17), p. 8-75.
 • Santens D., ‘Verslag tentoonstelling: 160 jaar koninklijke filharmonie van Ingelmunster, “1834-1994”’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 15 (1994, nr. 30), p. 58-62.
 • Pillen B., ‘Bond Grote en Jonge Gezinnen, afdeling Ingelmunster 70 jaar (1921-1991)’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 12 (1991, nr. 24), p. 48-94.
 • Vandekerckhove J., ‘De kasteelbie Ingelmunster, 1843 tot 1998’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 19 (1998, nr. 38), p. 25-86.
 • Vanmeenen A., Gouden jubileum 1961-2011: koninklijk blaasorkest Alpenroos Ingelmunster, Ingelmunster, 2011.
 • Vanmeenen A., Ingelmunster: een kwarteeuw volksmuziek 1961-1986, Ingelmunster, 1986.
 • Verscheure S., Koninklijke Philharmonie 1834-1974, Ingelmunster, 1974.
 • Verscheure S., Koninklijke Harmonie “Kunst Veredelt”, 1931-1981, Ingelmunster, 1981.

Kerk en religie

 • Becel E. H., Souvenirs funèbres d’Ingelmunster (2 et 3 août 1861), Parijs, 1861.
 • Beyaert A., ‘Kerkelijke tienden te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 25 (2004, nr. 45), p. 48-54.
 • Blondeel W., Pillen B. en Cluyse J., ‘O.L.Vrouwparochie Onbevlekt Ontvangen Ingelmunster, 25 jaar’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 3 (1982, nr. 6), p. 4-52.
 • Butaye R., Leven van den eerwaarden pater Is. van de Kerckhove van het gezelschap van Jezus, apostel van Vlaanderen, Gent, 1895.
 • Cloet M., ‘Het bisdom Brugge 1559-1984’, in: Kringen voor Heemkunde, Brugge, 1984, p. 335-336.
 • Devoldere W., ‘Bidprentjes, bij de opening tentoonstelling Bidprentjes 31.10.1995’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 17 (1996, nr. 34), p. 6-16.
 • Katholieke Jonge Wacht te Ingelmunster: verslagboek, dl. 1: 1909-1914; dl. 2: 1914-1925, s.l., s.d.
 • ‘Houtsnijwerk in de St.-Amandskerk’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 7 (1986, nr. 13), p. 54-57.
 • Maertens A. en Verscheure A., ‘Een reus uit onze priesterwereld: pastoor Frans Dewitte (1883-1979)’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 17 (1996, nr. 33), p. 14-75.
 • Marlier A., Missionaris in eigen land (lsidoor Van De Kerckhove) s.l. (1790-1871), Brussel, 1965.
 • Mullebrouck E., Ingelmunsterse bidprentjes en rouwgebruiken, Ingelmunster, 1992.
 • Pillen B., ‘Kapellen te Ingelmunster (O.L.V.)’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 5 (1984, nr. 9), p. 63-66.
 • Pillen B., ‘Kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Gezin, Pieter Deconinckstraat’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 10 (1989, nr. 20), p. 12-15.
 • Soenens A., Mooie liedjes duren wel lang. Een ontsluitingsstrategie voor het erfgoed van hafabraverenigingen (Koninklijke Philharmonie Ingelmunster), onuitgegeven masterverhandeling Ma-Na-Ma Archivistiek en Documentbeheer, VUB, 2014.
 • ‘St.-Amandskerk, gebouwd in 1780-83, staat er 200 jaar’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 8), p. 2-3.
 • ‘St.-Amandskerk Ingelmunster voor 1739’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 12), p. 55-66.
 • Vandewiele J., ‘De H. Amandus, korte biografie’, in: Heemkundig Nieuws, 10 (1982, nr. 5), Gent, p. ?.
 • Vanlerberghe, W., Vergeten gesticht: strenge nonnen gaven keihard onderwijs en opvoeding… met hun waarden, Tielt, 2012.
 • Vansteenkiste J., Uit de oude boeken of archieven van de kerk van Ingelmunster, Ingelmunster, s.d..
 • Verscheure A., ‘Patronaat en congregatie te Ingelmunster, 25 jaar Don Boscocentrum’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 5 (1984, nr. 9), p. 10-50.
 • Verscheure A., ‘Straatkapelletjes op de St.-Amandsparochie’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 8 (1987, nr. 15), p. 38-59.
 • Verscheure A., ‘Pastoors te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 10 (1989, nr. 19), p. 31-64.
 • Verscheure A., ‘Zusters van Maria, Ingelmunster, 225 jaar’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 15 (1994, nr. 29), p. 60-86.
 • Verscheure A., ‘Jaargetijdenkalender uit het begin van de 18de eeuw’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 43-48.
 • Verscheure A., ‘Funerair erfgoed en rouwgebruiken te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 59-65.

Sport en ontspanning

 • Demasure B., ’40 jaar Mandelfietsers Ingelmunster, een beknopte geschiedenis’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2008, nr. 47, p. 82-83.
 • Nolf B., ‘De St-Sebastiaansgilde van Ingelmunster van ontstaan tot de Franse revolutie’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 7 (1986, nr. 14), p. 8-59.
 • Van Acker L., ‘Een verdwenen document uit Ingelmunster’, in: Biekorf – West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Letterkunde, 2003, nr. 1, p. 26-31.
 • Verscheure A., ‘Cinema Albert I te Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 16 (1995, nr. 31), p. 17-37.
 • Verscheure S., Ingelmunster: 50 jaar voetbal S.V. Olympic (1930-1961). Molensport (1932-1961). K.S.V. Ingelmunster (1961-1981), Tielt/Ingelmunster, 1982.
 • Verscheure S., ‘Ingelmunster: enkele verdwenen cafés’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 20 (1999, nr. 39), p. 39-45.
 • Verscheure S., ‘Andre Pieters won “Omloop Het Volk” 1946’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 24 (2003, nr. 44), p. 47-52.

 Dorpsfiguren, familie- en volkskunde

 • Andersen K. [E. Grijspeert], Een jaar “Bij de barbier”: hommage aan Eugeen Grijspeert, Ingelmunster, 2002.
 • Blomme B., ‘De invloedrijke familie Van den Berghe uit Ingelmunster in de 16de en 17de eeuw’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 6 (1985, nr. 11), p. 48-61.
 • Blondeel W. et al., ‘Petrus Elisabeth, 100 jaar, 1838-1938’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 1 (1980, nr. 1), p. 2-66.
 • Blondeel W., ‘M. Devisschere en de Maurice Devisscherestraat’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 7), p. 55-63.
 • Blondeel W., ‘Familienamen te Ingelmunster I-XII’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 10 (1989, nr. 20), p. 55-76; 11 (1990, nr. 21), p. 55-67; 12 (1991, nr. 23), p. 48-90; 12 (1991, nr. 24), p. 95-100; 14 (1993, nr. 27), p. 86-91; 14 (1993, nr. 28), p. 62-70; 15 (1994, nr. 30), p. 63-77; 16 (1995, nr. 31), p. 64-71; 17 (1996, nr. 33), p. 76-91; 17 (1996, nr. 34), p. 60-80; 18 (1997, nr. 36), p. 74-82; 19 (1998, nr. 38), p. 87-90.
 • Boon L. P., Het Geuzenboek, Amsterdam, 1980, p. 624-625.
 • Debacker G., Mullebrouck E. en Verscheure S., ‘Medailles halen herinneringen op’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 17 (1996, nr. 34), p. 29-59.
 • Defreyne M., Demasure B., Vanhaecke W. en Verscheure A., ‘Twintig bekende figuren’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2007, nr. 46, p. 4-48.
 • De Laere R., De familie De Laere, een Brugse familie of het nageslacht van Joannes uit Ingelmunster 1699, De Haan, 198?.
 • Deleersnijder P., Oude vertellingen, s.l., 1997.
 • Desplenter V., ‘R. Bultynck en de Robert Bultynckstraat’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 7), p. 48-54.
 • Goethals G., ‘M. Coopman en de Zuster Coopmanstraat’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 7), p. 40-47.
 • Goethals G., ‘(Vier levende getuigenissen) De familie Bleekers Haverbeke’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 16-22.
 • Lauwers E., Schriften dokter Lauwers: 1858-1921, Tielt, 1931.
 • Lefevre D., Familia Vanluchene: Meulebeke, Ingelmunster, Tielt, Oostrozebeke, Waregem, 2000.
 • Masureel F. en Masureel J., Familiegeschiedenis Masureel, Ronse, 2001.
 • Neirynck S., ‘(Vier levende getuigenissen) Emiel Neirynck’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 23-31.
 • Stragier G., ‘Rare figuren uit mijn jeugd’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2007, nr. 46, p. 49-53.
 • Verledens R., ‘(Vier levende getuigenissen) De biecht in 1944’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 14-15.
 • Verledens W., Kappe en Turf. De memoires van Willy Verledens, [Izegem,] 2012.
 • Verscheure A., ‘J. Vandamme en de Pater Vandammestraat’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 7), p. 30-39.
 • Verscheure A., ‘Interview met Alfons Nyffels’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 8 (1987, nr. 16), p. 101-109.
 • Verscheure A., ‘De naam Catulle en Ingelmunster’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 37-40.
 • Verscheure A., ‘(Vier levende getuigenissen) Het einde van Ingelmunsterbos’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 2009, nr. 48, p. 9-13.
 • Verscheure S., ‘Prosper Deleersnijder, 50 jaar dokter’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 8), p. 8-24.
 • Verscheure S., ‘E. Lauwers en de Dr. Lauwersstraat’, in: Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster, 4 (1983, nr. 7), p. 10-29.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

juni 2023
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d bloggers liken dit: