Heemkundige kring Den Hert Ingelmunster

De heemkundige kring Den Hert Ingelmunster zet zich in voor de studie, het erfgoed en het behoud van de lokale geschiedenis, tradities en volksgebruiken van de gemeente Ingelmunster.

Publicaties

Boeken Den Hert

  • Albert Verscheure e.a., Ingelmunster na de Franse Revolutie, Ingelmunster, 2000.
  • Eddy Mullebrouck, Ingelmunsterse bidprentjes en rouwgebruiken, Ingelmunster, 1992.
  • Sylvère Verscheure en Eddy Mullebrouck, Een kijk op Ingelmunster, Ingelmunster, 1985.
  • Sylvère Verscheure, Ingelmunster – 50 jaar voetbal, Ingelmunster, 1982.
  • [August Schotte], Heerlijkheid Ingelmunster, Ingelmunster, 1979.

Periodieken Den Hert

Sinds 2019 zijn alle nummers van Den Hert online integraal raadpleegbaar via https://drive.google.com/drive/folders/1bGB6IgUiSrBQKQKRGsrzDwjcxRlOUvAr?usp=sharing. Met dank aan Bart Blomme voor het inscannen en online plaatsen.

jaar nr. auteur titel pg.
2011 50 / Wist u datjes 4-15
Gaby Goethals Molens en molenaars te Ingelmunster 16-33
/ Ledenlijst 34-36
Albert Verscheure Ingelmunster vóór de Franse Revolutie 37-123
2010 49 Albert Verscheure 100 jaar geleden: lock-out te Ingelmunster 1910-2010 4-21
/ Om te kijken en te lezen (dorpskernhernieuwing) 22-26
Geert Hoornaert Tepronkstelling aan de schandpaal 27-30
Bart Blomme Drie onbekende Ingelmunsterse schooltjes 31-33
Brecht Demasure Ingelmunster en het bedevaartsoord Oostakker 34-40
Bart Blomme Ingelmunster 75 jaar geleden, 1935 41-50
Albert Verscheure Tapijten te Ingelmunster 1856-1900 51-68
/ Ledenlijst 69-71
2009 48 / Actueeltjes 4-7
/ Enkele fotootjes van toen 8
Albert Verscheure (Vier levende getuigenissen) Het einde van Ingelmunsterbos 9-13
Roger Verledens (Vier levende getuigenissen) De biecht in 1944 14-15
Gaby Goethals (Vier levende getuigenissen) De familie Bleekers Haverbeke 16-22
Simonne Neirynck (Vier levende getuigenissen) Emiel Neirynck 23-31
Albert Verscheure Bouwmaatschappij ‘De Mandelbeek’ 32-36
Albert Verscheure De naam Catulle en Ingelmunster 37-40
Silvère Goeminne In welke Ingelmunsterse villa werd er onderhandeld bij de Belgische capitulatie van mei 1940? 41-42
Albert Verscheure Jaargetijdenkalender uit het begin van de 18de eeuw 43-48
Brecht Demasure De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en Ingelmunster 49-53
Wim Vanhaecke De nevelen van de vroegste geschiedenis van Ingelmunster 54-58
Albert Verscheure Funerair erfgoed en rouwgebruiken te Ingelmunster 59-65
Wim Vanhaecke Vermoedelijk portret van Otto von Plotho ontdekt 66-68
/ Ledenlijst 2009 69-71
2008 47 Mireille Defreyne, Brecht Demasure, Wim Vanhaecke en Albert Verscheure Labadoux 20 jaar 3-66
/ Ingang beukendreef kreeg een ander uitzicht 67
/ Bezittingen van Gebhard de Plotho, 1710, bij aantreden 68-69
Albert Verscheure Ingelmunster tijdens de Eerste Wereldoorlog 70-81
Brecht Demasure 40 jaar Mandelfietsers Ingelmunster, een beknopte geschiedenis 82-83
(naar Jean-Marie Lermyte) 50 jaar heemkunde West-Vlaanderen 84-85
/ Ledenlijst 2008 86-88
2007 46 Mireille Defreyne, Brecht Demasure, Wim Vanhaecke en Albert Verscheure Twintig bekende figuren 4-48
Gustaaf Stragier Rare figuren uit mijn jeugd 49-53
Mireille Defreyne 1906-2006, 100 jaar H.-Hartschool 54-58
Brecht Demasure Bij de begrafenis de Plotho – de Montblanc 59-62
/ Actueeltjes – Wist u datjes 63-68
/ Ledenlijst 2007 69-70
2004 45 / Wist u datjes 3-6, 12-17
/ Ingelmunsterse verenigingen en hun vlaggen 7-11, 18-21, 31-34, 44-47, 55-58
(naar F. Benoit) François de Cabootere, hoogbaljuw 22-24
Albert Verscheure Stamboom de Plotho 25-30
/ Archief de Plotho – de Montblanc, wat is ermee gebeurd? 35-38
Nik Levecque Van toevalligheden gesproken… een raadsel opgelost!!! 39-43
Armand Beyaert Kerkelijke tienden te Ingelmunster 48-54
/ Ledenlijst 2003-2004 59-64
2003 44 / Wist u datjes 3-9
Albert Verscheure Ontvangers en baljuws te Ingelmunster 10-14
/ Glasramen St.-Amandskerk Ingelmunster 16-17
/ Gerard Verthe, op weg naar China 1922, reisindrukken 18-21
(naar Michaël Delange) Baron de Montblanc, 1861, enkele bezittingen – uittreksel uit de inventaris in het sterfhuis van de baron 22-26
/ Atlas de Montblanc 27-37
(naar Michaël Delange) Zedendelict in Ingelmunster anno 1746 38-40
(naar Jacques de Montblanc ) Jacques de Montblanc, uittreksels uit zijn oorlogsdagboekje 1915-1916 41-42
Marcel Vandeweghe Scouts te Ingelmunster 43-46
Silvère Verscheure Andre Pieters won ‘Omloop Het Volk’ 1946 47-52
Albert Verscheure Ingelmunster en 1302, een opstel 53-59
(naar Petrus Goemaere) Heerlijkheid Ingelmunster, 1828 60-66
2002 43 Eugeen Grijspeert Een jaar ‘Bij de barbier’ – een bloemlezing cursiefjes omtrent Ingelmunster en Ingelmunsterse toestanden (Karl Andersen) 3-90
/ Wist u datjes 90-96
(naar René De Clercq) Baron Delphin de Plotho tegen Jan de Laere – een proces wegens majesteitsschennis in 1665 97-101
Gabriëlle Goethals Volkse textieltechnieken en onderwijs te Ingelmunster – kant en kantklossen een intense bezigheid 102-165
2001 42 / Wist u datjes 2-8
Albert Verscheure In 1583 werd Otto von Plotho heer van Ingelmunster 9-16
Albert Verscheure Ingelmunster in 100 foto’s 17-67
2000 40-41 Albert Verscheure (e.a.) Ingelmunster na de Franse Revolutie /
1999 39 / Wist u datjes 2-5
Gabriëlle Goethals Landtbouck van Inghelmunstre 1736 6-29
Albert Verscheure Brouwerij Vanhonsebrouck 100 jaar 30-38
Silvère Verscheure Ingelmunster: enkele verdwenen cafés 39-45
/ Den Hert, overzicht inhoud brochures 46-51
/ overzicht Wist u datjes 52-56
/ Ledenlijst 1999 57-65
1998 38 / Wist u datjes 2-8
Harry J.L. Van Royen De gevraagde verhuis van een vredegerecht van kanton Ingelmunster naar kanton Izegem, 1866 9-24
Jan Vandekerckhove De Kasteelbie Ingelmunster, 1846-1998 25-86
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster XII – slot 87-90
1998 37 / Wist u datjes 2-3
Silvère Verscheure De paal langs het kanaal, een raadsel opgelost? 4-10
Lucien Decroix De Kortrijkse buitenpoorters van Ingelmunster, 1600-1800 11-111
Albert Verscheure 150 jaar spoorweg en station te Ingelmunster 113-130
1997 36 / Wist u datjes 2-6
Michaël Delange De zaken Soetaert en Loncke, of het Ingelmunsters gerecht in crisis net vóór de Franse Revolutie 7-42
Stefaan Decavele Brandweer te Ingelmunster 43-73
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster XI 74-82
1997 35 / Wist u datjes 2-7
/ Bombardement van de Moenhe-dam, 1943 8-11
(Heemkring Ten Mandere Izegem) Het notitie-boekschen Vandewalle en Ingelmunster 12-16
Werner Blondeel Kunstkring Krea Ingelmunster 25 jaar 17-82
1996 34 / Wist u datjes 2-5
Wilfried Devoldere Bidprentjes, bij de opening van een tentoonstelling 31/10/1995 6-16
Gabriël Houthoofd Historische studie van de Doornmolen 17-28
Guido Debacker, Eddy Mullebrouck en Silvère Verscheure Medailles halen herinneringen op… 29-59
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster X 60-80
1996 33 / Wist u datjes 3-13
Albert Maertens en Albert Verscheure Pastoor Frans Dewitte, 1883-1979 14-75
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster IX 76-91
1995 32 / Wist u datjes 2-4
Birgit Debeerst en Albert Verscheure Charles Ferdinand de Montblanc en Japan, 1860-1870 5-71
1995 31 / Wist u datjes 2-16
Albert Verscheure Cinema Albert I te Ingelmunster 17-37
(Naar A. Vandewiele) De keure van Ingelmunster en Vijve met zijn toebehoorten, 1554 38-55
groepswerk Den Hert Centrum Ingelmunster in oude kaarten 56-63
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster VIII 64-71
1994 30 / Ledenlijst 1994 2-7
/ Wist u datjes 8-18
Albert Verscheure Het bezoek der Amerikanen, 21/9/1994 19-43
(Heemkring Sandelyn Herenthout) Rijselse archieven en Ingelmunsterse ridders 44-46
Rik Opsomer (in jaarboek Dendermonde) Ingelmunster en Dendermonde, 11e-15e eeuw 47-50
(Heemkring Hobonia Wuustwezel) Familie de Montblanc, Ingelmunster 51-57
Dominique Santens Tentoonstelling ‘160 jaar Koninklijke Philharmonie, 1834-1994’ 58-62
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster VII 63-77
1994 29 / Wist u datjes 2-7
Daniël Vanhoutte en Albert Verscheure Bommen en granaten en neergestorte vliegtuigen te Ingelmunster, 1940-1945 8-59
Albert Verscheure Zuster van Maria Ingelmunster, 225 jaar 60-86
1993 28 / Wist u datjes 2-9
(Roede van Tielt) De bende van Muynckse, 1909 10-14
Prosper Deleersnijder en Silvère Verscheure Een moord… 20/8/1933 – Witten Monteyne 15-18
Sanderus (1735) Vrye Heerlijkheid van Ingelmunster 19-22
(Archief Ingelmunster) Ingelmunster in sectien, 1828 23-26
Raoul Royaux, Daniël Vanhoutte en Albert Verscheure Ingelmunster in de grote oorlog, mei 1940 27-61
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster VI 62-70
1993 27 / Wist u datjes 2-10
Gabriëlle Goethals Ingelmunster en het vlas 11-85
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster V 86-91
1992 25-26 Albert Verscheure (samenstelling en bewerking) Oorlogsdagboek 1914-1918, E. Schotte, secretaris 3-181
1991 24 / Wist u datjes 2-6
Albert Verscheure Armenzorg, oudenmannenhuis en wezenhuis 7-34
Georges Seynhaeve OCMW Ingelmunster en het flatgebouw 35-47
Bernard Pillen BGJG Ingelmunster, 70 jaar, 1921-1991 48-94
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster IV 95-100
1991 23 / Wist u datjes 2-4
René De Clercq Het wapenschild van Ingelmunster: Den Hert 5-47
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster III 48-90
1990 22 / Wist u datjes II-XI
Bart Blomme Davidsfonds Ingelmunster 60 jaar 1-69
1990 21 / Wist u datjes 3-12
Gabriëlle Goethals Studie van de Popp-kaart en legger Ingelmunster, deel II 13-54
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster II 55-67
1989 20 / Ledenlijst 2-8
/ Jules Lafauw en zijn dagboek 9-11
Bernard Pillen Kapel O.-L.-Vrouw van het Gezin, P. Deconinckstraat 12-15
Gabriëlle Goethals Studie van de Popp-kaart en legger Ingelmunster, deel I 16-54
Werner Blondeel Familienamen te Ingelmunster I 55-76
1989 19 / Wist u datjes 2-7
Albert Verscheure Beknopte geschiedenis van Ingelmunster 8-30
Albert Verscheure Pastoors te Ingelmunster 31-64
Gabriëlle Goethals Familiekunde – korte inleiding 65-71
1988 18 / Wist u datjes 77-85
Rik Opsomer De benoeming van Pieter Steemaer als ontvanger van Jan van Bourgondië, 1451 86-89
Jos Monballyu Een heks op de brandstapel, 1607 89-92
Silvère Verscheure Ingelmunsterse tapijten, 1856-1914 93-135
1988 17 / Wist u datjes 2-6
Bertrand Nolf De Sint-Sebastiaansgilde 1800-1988 7-75
1987 16 / Wist u datjes 61-69
René Declercq Ingelmunster 1631-1635 en de duiventoren 70-100
Albert Verscheure Interview met A. Nyffels en 1914-1918 101-109
/ Proces-verbaal kiesverrichtingen 1830 110-114
Daniël Vanhoutte Twee Belgische batterijen geschut op de spoorweg bij Ingelmunster, meidagen 1940 115-130
1987 15 / Wist u datjes 2-9
Daniël Vanhoutte en Albert Verscheure Het verloop van de Belgische capitulatie en hoe Ingelmunster daarin vernoemd wordt 9-37
Albert Verscheure en zuster Imelda Straatkapelletjes op de St.-Amandsparochie 38-59
1986 14 / Wist u datjes 2-7
Bertrand Nolf De Sint-Sebastiaansgilde 1463-1800 8-59
1986 13 / Wist u datjes 2-12
Albert Verscheure Ingelmunster en de Franse Tijd 13-24
Marc Van Hooreweder Archeologisch onderzoek te Ingelmunster 25-53
/ Houtsnijwerk in de St.-Amandskerk 54-57
1985 12 / Wist u datjes 2-5
Albert Verscheure Staking en lock-out te Ingelmunster, 1910-1911 6-54
/ Sint-Amandskerk voor 1739 55-66
1985 11 / Wist u datjes 2-7
/ Nieuw gemeentehuis te Ingelmunster 8-13
/ Molenroute te Ingelmunster, 1875 14-17
/ Gemeenteverslag Ingelmunster 1839 18-29
Julien Cluyse Guynemer begraven te Rumbeke? 30-39
Albert Verscheure Politiediensten te Ingelmunster vanaf 1818 40-47
Bart Blomme De familie Van Den Berghe in de 16e en 17e eeuw 48-61
Pieter Kerckhof 1915, Roland Garros neergestort te Ingelmunster 62-68
1984 10 / Wist u datjes 2-5
/ Ledenlijst 1984 6-12
Silvère Verscheure Nog prentkaarten van Ingelmunster 13-58
1984 9 / Wist u datjes 2-9
Albert Verscheure Patronaat en congregatie, 25 jaar Don Bosco 10-50
Bertrand Nolf Ingelmunster tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697, deel II 51-59
Silvère Verscheure Dubbele moord te Ingelmunster? 1909 60-62
Bernard Pillen Twee kapellen te Ingelmunster O.-L.-Vrouw 63-66
1983 8 / Wist u datjes 2-7
Silvère Verscheure Prosper Deleersnijder 50 jaar dokter 8-24
Guido Demuynck De volkstelling van Ingelmunster, anno 1695 25-37
Bertrand Nolf Ingelmunster tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697, deel I 38-48
Albert Verscheure Gemeenteverkiezingen te Ingelmunster 49-59
1983 7 / Wist u datjes 2-7
Silvère Verscheure E. Lauwers en de dr. Lauwersstraat 10-29
Albert Verscheure J. Vandamme en de P. Vandammestraat 31-39
Gabriëlle Goethals I. Coopman en de Zuster Coopmanstraat 40-47
Victor Desplenter R. Bultynck en de R. Bultynckstraat 48-54
Werner Blondeel M. Devisschere en de M. Devisscherestraat 55-63
1982 6 / Ere-burgemeester Camiel Verhamme overleden 2-3
Werner Blondeel, Bernard Pillen en Julien Cluyse O.-L.-Vrouwparochie Ingelmunster, 25 jaar 4-52
1982 5 / Wist u datjes 2
Albert Verscheure Gemeenteschool Ingelmunster, 140 JAAR 3-46
1981 4 / Wist u datjes 2-6
Albert Verscheure, groepswerk Ingelmunster en de Wereldoorlog 1914-1918, deel II 7-46
1981 3 / Wist u datjes 3-4
Albert Verscheure, groepswerk Ingelmunster en de Wereldoorlog 1914-1918, deel I 5-51
1980 2 Albert Verscheure Verslag der gemeente Ingelmunster, 1800-1938 1-39
1980 1 Werner Blondeel,
groepswerk
Petrus Elisabeth, 100 jaar, 1838-1938 2-66

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

juni 2023
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d bloggers liken dit: